In connection with the Corona measures, mouth / face mask is mandatory

Home » Taxi blog

Taxi (vervoer)

Een taxi is door een chauffeur bestuurd vervoermiddel 
dat op afroep een of meer reizigers vervoert op een door de reiziger zelf gewenst tijdstip en traject, op basis van een vast bedrag per afstandseenheid of een vooraf overeengekomen ritprijs.

 

Taxi